Organizacja eventów – wcale nie taka prosta!

paź 5, 2016 by

Każdy człowiek ma prawo do rozrywki. To niezaprzeczalny fakt. Próby zaprzeczenia mu nigdy nie skończyły się dobrze. I dobrze z całą pewnością się nie skończą – w końcu człowiek to tylko człowiek. Może i ludzkie ciało zwane jest najbardziej perfekcyjną ze wszystkich perfekcyjnych maszyn, nadal jednak nie jest perpetuum mobile. Po prostu musi od czasu do czasu odpocząć, zażyć rozrywki.

Z tych samych powodów ludzie czasami stoją przed wyzwaniem – wyzwaniem wielkim i odpowiedzialnym, które polega na zorganizowaniu rozrywki na przykład swoim podopiecznym – a dzieci to przecież najbardziej wymagający konsumenci. Tacy, którzy natychmiast i bez żadnych oporów poinformują o wszystkich błędach, problemach i niedociągnięciach. Dlatego właśnie organizacja eventów jest tak ważnym i odpowiedzialnym zadaniem. Nawet, a może przez wzgląd na ponadnormatywną szczerość – zwłaszcza, jeżeli jakieś wydarzenie trzeba zorganizować z myślą o dzieciach. A jednak są ludzie, którzy się tego podejmują. Na mniejszą skalę podejmują się tego głównie amatorzy, ale jeżeli wydarzenie jest większe, stanowi wydarzenie większej wagi lub po prostu chcemy, by stało się absolutnie perfekcyjne, a przez to niezapomniane – warto zlecić to zadanie profesjonalistom. Przecież to wcale nie jest tak, że ludzie powinni znać się na wszystkim, bo w zasadzie nie powinni. Nie od dziś przecież wiadomo, że jeżeli ktoś zna się się na wszystkim to tak naprawdę nie zna się na niczym. Warto jednak zawsze znać kogoś, kto się zna chociażby na organizacji eventów.

read more

Related Posts

Tags

Share This

Organizacja eventów

paź 5, 2016 by

Szczęście każdego pracodawcy to wspaniali ludzie, o niebanalnych umiejętnościach, którzy spełniają wszystkie – nawet najwyższe wymagania jakie można postawić przed pracownikiem na danym stanowisku i tworzą najlepszą i najbardziej jednorodną ekipę, która darzy się wzajemną sympatią i szacunkiem. Nie łatwo osiągnąć tak wysoko zawieszony cel, ale na pewno jest w zasięgu ręki każdego właściciela, który dołoży starań, aby osiągnąć ten jakże zyskowny cel. Taki pracodawca to też klejnot, który warto docenić, i którego inwestycje w świetlaną przyszłość przedsiębiorstwa na pewno zwrócą się z nawiązką, a sympatia podopiecznych będzie dodatkową nagrodą, której nie sposób przecenić.

Wspaniali ludzie to gwarancja sukcesu a inwestycja w sukces to inwestycja w ludzi, którzy go współtworzą. Najwspanialsze w tym wszystkim jest to, że nie trzeba wcale tak wiele by utrzymać przy sobie najlepszych pracowników – wystarczy ich docenić wysokością premii, stanowiskiem pracy, a przede wszystkim podnieść poziom ich zadowolenia z pracy i szacunku do właściciela. Dlatego tak ważna jest organizacja eventów. Doskonała rozrywka na najwyższym poziomie wspaniale współtworzy najpiękniejsze chwile firmy i najważniejsze chwile w karierze jej pracowników oraz szefów. Organizacja eventów to wspaniała możliwość na udekorowanie najlepszych, najbardziej pomysłowych i najbardziej zaangażowanych pracowników jacy świadczą usługi w postaci masy włożonego wysiłku, dla firmy, jej rozwoju i osiągnięcia przez nią wyznaczonych celów. Doceniony i zadowolony pracownik to największy skarb w jaki można tylko zainwestować.

read more

Related Posts

Tags

Share This

Metody ustalania wielkości funduszu premiowego

wrz 1, 2016 by

1220300-pracaŚrodki finansowe, które będą przeznaczone na premie, powinny być zabezpieczone funduszem premiowym. Są dwie metody wyznaczania wielkości tego funduszu. Obydwie posiadają zarówno zalety jak i wady. Jedna z nich to metoda określania minimalnej stopy zysku. Polega ona na tym, że zostaje określony minimalny poziom zysku, po którego osiągnięciu tworzy się fundusz premiowy i przeznacza na niego określony % z tego zysku. Druga metoda to metoda jakościowa polegająca na tym, że rada dyrektorów za każdym razem określa wysokość funduszu biorąc pod uwagę kilka czynników. Czynniki te to między innymi wysokość osiągniętego zysku, poziom ogólnego funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego sytuacja względem konkurencji, przewidywane perspektywy rozwoju firmy, nowe projekty, przewidywane problemy z nabywaniem zleceń itd.

Dzisiejszy biznes musi liczyć się z dynamiką rynku, która też wpływa na dynamikę zmian zysków firm. W przypadku drugiej metody ustalania wysokości funduszu premiowego, dyrektorzy są w stanie reagować elastycznie na sytuację firmy w kontekście chociażby przyszłości. Wiedząc, że firmę czeka chwilowy zastój i brak propozycji- dyrektorzy mogą ustalić nieco mniejszą ilość pieniędzy na fundusz. Tak samo w przypadku perspektywy nowych, dochodowych projektów, rada dyrektorów może wyznaczyć większą sumę na fundusz w celu większej motywacji większej ilości pracowników, co spowoduje większe efekty ich pracy w nowych projektach.

read more

Related Posts

Tags

Share This

Co to jest zwolnienie grupowe?

wrz 1, 2016 by

images-34Zwolnienie grupowe ma miejsce wtedy gdy przyczyny nie wynikają ze strony pracowników, pracodawca zatrudnia minimum 20 osób, zwolnienia sa dokonanie w okresie nie przekraczającym 30 dni i spełnia pewne kryteria pod względem ilości pracowników, którzy są zwolnieni. W przypadku firmy, która zatrudnia mniej niż 100 pracowników, zwolnienie dotyczy minimum 10 osób. W firmie zatrudniającej od 100 lecz nie więcej jak 300 pracowników, zwolnienie dotyczyć musi minimum 10% pracowników. Natomiast w firmie gdzie pracuje od 300 ludzi, zwolnienie by było określone mianem grupowego musi dotyczyć co najmniej 30 pracowników. Jeśli w ciągu roku od zwolnienia pracownik zwolniony w trybie grupowym zgłosi chęć powrotu do pracy, to w sytuacji przyjmowania jakichkolwiek osób do pracy (z tej samej grupy zawodowej) , pracodawca ma obowiązek przyjęcia takie właśnie osoby.

Nie jest możliwe przyjmowanie nowych pracowników w ciągu 15 miesięcy od zwolnień grupowych, chyba że są to pracownicy znajdujący się na liście osób zwolnionych. Zwolnienia grupowe są trudną sytuacją nie tylko dla pracowników zwolnionych ale i dla pracodawcy i pracowników, którzy pozostają w firmie. Pracodawca po pierwsze musi zdecydować kogo zwalnia, po drugie mniejsza ilość pracowników oznacza mniejszą efektywność pracy firmy. Dodatkowo w przypadku osób, które pozostają dochodzą obawy o dalsze zwolnienia grupowe. Ponadto zwolnienia grupowe często mają swoje konsekwencje emocjonalne dla pracodawców, którym niełatwo pogodzić się z myślą, że pozostawia bez środków do życia swoich pracowników, którym niejednokrotnie trudno o znalezienie innej pracy.

read more

Related Posts

Tags

Share This

Jakie pracownik ma uprawnienia?

wrz 1, 2016 by

images-35Pracodawca powinien zwracać uwagę na uprawnienia pracownika, których nie może mu zabrać i powinien je bezproblemowo spełniać. Pierwszym uprawnieniem jest prawo do wynagrodzenia, które powinno być wypłacane terminowo oraz zgodnie z podpisaną umową (jeśli chodzi o wysokość lub sposób wypłaty). Kolejnym prawem pracownika jest prawo do wypoczynku. Pracownik nie może przepracować więcej niż 42 godziny tygodniowo (biorąc pod uwagę 3 miesiące a więc jeśli przepracuje więcej w pewnym miesiącu, w następnym musi przepracować mniej, by średnia przepracowanego czasu nie przekraczała tych 42 godzin).

Dziennie doba pracownicza nie powinna przekraczać 8 godzin. Aczkolwiek pracodawca może wydłużyć czas pracy do 12 godzin (kierowcy do 10h). Pierwsze dwie godziny nadgodzin powinny być płacone o 50% więcej, a kolejne 3 godziny już o 100% więcej niż normalne. Niestety te nadwyżki płacowe nie dotyczą pracowników na stanowiskach kierowniczych. Stałe wydłużenie czasu pracy może dodatkowo dotyczyć tylko służb ratujących życie itd. np służby zdrowia, ochrony mienia lub służb naprawiających usterki. Pracownik zwolniony natychmiastowo z jego winy zachowuje prawo do urlopu w tym okresie. Pracownik ma prawo dodatkowo do urlopu, którego długość jest określona przez odpowiednie rozporządzenia. Kolejnym prawem jest prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, do świadczeń socjalnych oraz świadectwa pracy.

read more

Related Posts

Tags

Share This

Jakie ma pracodawca obowiązki wobec pracownika?

wrz 1, 2016 by

pobrane-33Istnieje szereg obowiązków jakie ma do spełnienia pracodawca wobec pracownika. Przede wszystkim pracodawca ma obowiązek terminowego wypłacania wynagrodzenia pracownikowi. Dodatkowo musi zaspokajać potrzeby socjalne pracownika. Pracodawca powinien stosować sprawiedliwe i obiektywne kryteria oceniania pracowników w zakresie wyników ich pracy. Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie dokładnej dokumentacji dotyczącej pracy osób zatrudnionych w firmie. W momencie zatrudnienia pracodawca jest zobowiązany udzielić szczegółowych informacji na temat obowiązków pracownika, sposobu ich wykonywania oraz uprawnień osoby zatrudnionej.

Dobry pracodawca pomaga w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracownikom, co jest i dla niego opłacalne, ponieważ pracownik wykwalifikowany jest cenniejszy. Troska o prawidłowość w relacjach pomiędzy przełożonymi a podwładnymi a także o pozytywną atmosferę w miejscu pracy jest kolejnym obowiązkiem pracodawcy. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz systematyczne szkolenia z zakresu BHP są obowiązkowe w każdym zakładzie pracy, za ich brak odpowiada pracodawca. Jak widać pakiet obowiązków pracodawcy jest dosyć szeroki, dochodzą do nich jeszcze drobne obowiązki i zobowiązania pracodawcy. Jednakże tylko poprzez 100% wypełnianie tych obowiązków pracodawca może utrzymać swóją firmę jako miejsce pracy w należytym porządku.

read more

Related Posts

Tags

Share This

Pozapłacowe sposoby motywowania pracowników

wrz 1, 2016 by

images-36Aby biznes przynosił duże zyski, kadra pracownicza musi być na wysokim poziomie. W dobie gdzie na każdym kroku czyha konkurencja, wskaźnik migracji pracowników pomiędzy firmami jest na bardzo wysokim poziomie. Jak więc zatrzymać dobrego specjalistę? Jak zbudować w nim poczucie iż firma w której pracuje docenia jego możliwości i działania? Jak zmotywować go do twórczej pracy, w której wykorzysta wszystkie swoje umiejętności i możliwości? Poprzez system motywacyjny. Bardzo popularny jest system motywacji finansowej, np. w postaci różnorakich premii pieniężnych. Jest jednak wiele możliwości premiowania nie przez pieniądze a przez różne bonusy, nagrody i inne udogodnienia. Aby zachęcić pracownika do pracy właśnie w naszej firmie, poza atrakcyjnym wynagrodzeniem (pensją) firmy bardzo często proponują służbowy samochód, telefon (z pewnym limitem, który można wykorzystać bez względu czy chodzi o kontakty w ramach pracy czy w ramach prywatnego życia) , służbowe komputery (których można używać do celów prywatnych w domu) itp.

Można także wprowadzać nagrody motywacyjne. Nagradzać możemy za wszystko, za dodatkowe zaangażowanie w projekt, za udane transakcje, za pozyskiwanie każdego kolejnego klienta, za powodzenie w projekcie, za osiągnięcie wszystkich określonych celów. Nagrody powinny być dostosowane do osobistych predyspozycji i potrzeb pracowników. Pracodawca powinien znać dobrze swoich pracowników, wiedzieć o nich na tyle by skutecznie ich nagradzać. Aby system motywowania poprzez nagrody był skuteczny należy także pamiętać o jawnym ustaleniu zasad i sposobów nagradzania, co uchroni zespół pracowników od zazdrości i konfliktów wynikających z gratyfikacji. Ważne jest też aby każdy dobry pracownik dostawał czasem nagrodę a nie tylko w kółko ci sami.

read more

Related Posts

Tags

Share This